Teteje

Nyomtatóbarát verzió Vissza a tartalomhoz

A képzettségek listája

Néhány képzettség előfeltétele egy másik képzettség tanulása. Képzettségünk szintje legfeljebb akkora lehet, mint amekkora a hozzá szükséges másik képzettség.

AURA:

Mágiaiskolák:
A varázsláshoz szükséges képzettségek. Bővebben a mágia alapjai című fejezetben olvashatunk róluk.

Jelmágia:
A mágikus tartalmú rajzolatok, jelek ismerete, és használatuk képessége. Mágikus tekercsek, védőkörök, pentagrammák, rúnák, és mindenféle egyéb elképzelhető varázsjel elkészítéséhez szükséges képzettség.
Feltétel: Egy szakma ismerete. A mágikus jeleket a szakma adta kereteken belül készíthetjük el.

Mágiaellenállás (3):
Karakterünk mágikus akarata, amivel ellenáll a rá ható káros mágikus erőknek. Fontos, hogy a képzettség használata nem igényel koncentrációt, sőt, alvás közben, vagy akár eszméletlenül is működik. Személyes tárgyaira is hat, -1 levonással a próbára. Lehetséges nagyobb területre is kiterjeszteni, megvédve ezzel több személyt is. Egy pontra kiterjesztve, -1 levonást kapunk a képzettségpróbára minden megkezdett 10 méter távolság után köztünk és a pont között. Gömb alakban kiterjesztve, -1 levonást kapunk a képzettségpróbára a gömb sugarának minden megkezdett 3 méteréért.

EMPÁTIA:

Alkudozás:
Az adott ár lejjebb, vagy feljebb srófolásának művészete.

Csábítás:
Romantikus kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a szexuális képességeket is magában foglalja.

Diplomácia:
A különféle diplomáciai protokollok, a megfelelő emberek, és szokások ismerete.

Emberismeret:
Hazugságok, ferdítések és az emberek valódi hangulatának felfedése.

Etikett:
Különböző illemszabályok, szokások, gesztusok, kapcsolattörvények ismeretét biztosítja. Minimális ismerete nélkül karakterünk gyorsan kardélre hányva találhatja magát.

Éneklés:
Birtokában karakterünk képes szépen énekelni, magasabb szinten egyfajta stílusa is van.

Hangutánzás:
Zajok, állathangok, más emberek hangjának utánzása.

Hasbeszélés:
Birtokában karakterünk képes hasbeszélni. Alacsony szinten csak monoton hangon képesek rá az emberek, de a virtuózok akár gyalogolva vagy evés közben is!

Idomítás:
Felruházza karakterünket azzal, hogy állatokat tanítson be különböző feladatokra.

Mellébeszélés:
Mások félrevezetése, hazugságok hihető beadása és rábeszélőképesség.

Színjátszás:
Ismeretében karakterünk képes más bőrébe bújni, személyiséget, hangulatot, indulatot váltani, hitelesen. Természetesen igazi mesterei a profi színészek, de titkos ügynökök és szélhámosok is gyakran használják.

Vezetőképesség:
Képesség arra, hogy vezessük az embereket, rábírjuk őket, hogy kövessenek.

ERŐNLÉT:

Erőpróba:
Eme képzettség használója gyakorlott olyan dolgokban, mint a vasrudak karikába hajlítása, tárgyak összeroppantása, széttépése.

Kitartás:
Képesség arra, hogy karakterünk hosszú ideig bírja a nehézségeket, beosztva erejét.

Úszás:
Az elnevezés magáért beszél, ennek a képzettségnek birtokában karakterünk tudja, hogyan kell úszni.

Vértviselet:
A nehéz páncélok viselésében segít. A próba sikerétől függően csökkentheti a páncél MGT-jét a kiegészítő képzettség használaténál leírt szabályoknak megfelelően.

HIDEGVÉR:

Alvilágismeret:
Karakterünk alvilági körökben való jártassága, kapcsolatai és ismeretei.

Harc alakzatban:
A képzettséget ismerő karakter képes alakzatban harcolni. Ennek nagy előnye, hogy az alakzatban harcolók közös kezdeményező értékkel rendelkeznek, ami az alakzatban lévő legkisebb kezdeményezésű karakter kezdeményezése, plusz az összes többi résztvevő után +1.

Helyismeret:
Ismerni egy falu, város, kisebb tájegység társadalmi, földrajzi viszonyait, szokásait. Minden, ami ahhoz kell, hogy sikeresen elboldoguljon a karakter a környéken.

Kínzás / Vallatás:
Ismeretében karakterünk információkat húzhat ki áldozatából, felfedetheti vele titkait. Mindezt teheti rábeszéléssel, vagy megfelelő eszközök birtokában kínzással.

Megfélemlítés:
Az a képesség, hogy karakterünk rávegyen másokat arra, amit akar, a fellépésével vagy fizikai fenyegetéssel.

Szónoklás:
Ennek ismeretében karakterünk nagyobb sikerrel tarthat beszédet akár nagyobb tömeg előtt is, nem sül be, sőt magasabb szinten befolyásolni is képes hallgatóságát. Szónokolni csak olyan nyelven tud, amit legalább ismer, és a szónoklás maximális foka az ismert nyelv fokával egyenlő, tehát hiába magasabb a szónoklásunk, nem tudjuk kihasználni.

Tűrőképesség:
A nehézségek elviselése, a kitartás lelki megfelelője. Az ezzel rendelkező karakterek különösen ellenállóak a vallatással, kínzással szemben. Sikeres próba esetén a vallatás nehézsége egy szinttel automatikusan magasabb. Ha nem szeretnénk, hogy karakterünk elaludjon az éjszakai őrködés közben, szintén erre kell próbát dobnunk.
NehézségKörülmények
6Este, egy könnyű nap után
10Este, egy dolgos nap után
14Egész napos, kimerítő munka után
18Egy átvirrasztott nap, éjszaka és nap után
24Az elmúlt három napban 4-5 órát aludt összesen
30Háromnapi ébrenlét után, rettentően kifáradva
36Karakterünk már nem is emlékszik, mikor aludt utoljára
Nehézségi módosítók:
+ 2, + 4Aluszékonyság vagy nagy alvásigény hátránnyal
- 2Kis alvásigény előnnyel
+ 4Éjszaka közepén kell őrködnie, sötétben
+ 1 - + 6Mindenfajta altatószerektől
- 1 - - 6Mindenfajta serkentő szerekkel
-2Ha párban őrködnek

INTELLIGENCIA:

Adeptus:
E képzettség birtokában karakterünk képes varázsolni, a mágia elmélete, és a mágiaikolák ismerete nélkül. Nem alkothatunk szabadon varázslatokat, csak a rendünk által tanított, előre megkötött varázslatokat használhatjuk, és szintjüknek összege nem lehet magasabb a karakterünk Intelligenciájának és Adeptus képzettségének összegénél. Új varázslat megtanulásához Adeptus képzettségpróbát kell tennünk a varázslat nehézsége ellen. Ha karakterünk így tud varázsolni, Adeptus képzettségének aktuális előfeltétele a varázslatában használt mágiaiskolához tartozó előfeltétel képzettsége lesz. Varázsláskor csak a varázslatban használt legmagasabb szintű mágiaiskola próba nehézsége ellen kell dobnunk, AURA + Adeptus képzettségpróbát.

Alkímia (2):
Mindenféle szervetlen anyag vegyítésének ismerete. Fő célja az aranycsinálás más nemtelen anyagokból.

Bölcselettan:
Az általános világképek, világnézetek ismerete. Magasabb szinten karakterünk titkos misztériumok beavatottja.

Erdőjárás:
Bizonyos alapvető vadászati, nyomkövetési és tájékozódó képesség, általános erdei helyismeret, túlélőképesség.

Éberség (2):
Minél képzettebb ebben karakterünk, annál hamarabb vesz észre fontos apróságokat.

Élettan:
Emberek, állatok testfelépítésére vonatkozó általános ismeretek. Minél magasabb szintű, annál sokrétűbb.

Építészet:
Ennek ismeretében karakterünk képes alacsony szinten egyszerűbb házakat, magas szinten akár egész erődrendszert tervezni.

Értékbecslés:
Piaci árusok, kereskedők, orgazdák hasznos képzettsége. Minden áruról meg tudják mondani mennyit ér. Magas szinten képesek megállapítani egy tárgyról annak mágikus voltát is.

Fegyverismeret:
A képzettség tudói különleges fegyvereket is felismernek. Híres mesterek munkáit ránézésre azonosítani tudják. Híres varázsfegyvereket felismerve, következtetni tudnak annak tulajdonságaira a hozzá kötődő legendák alapján.

Hadvezetés:
Csaták, hadjáratok, háborúk megnyeréséhez szükséges taktikák és stratégiák ismerete.

Hajózás:
Minden, ami a legkisebb csónaktól a legnagyobb hadihajók irányításáig kell, sőt még több. A tenger, az áramlatok, a szelek, az összes hajótípus minden részletének ismerete.

Harci tapasztalat:
Karakterünk harci érzéke. Megmutatja, hogy mennyire mozog otthonosan harci szituációkban. Harcban kiegészítő képzettségként bonuszt ad az éberségpróbához, így a kezdeményezéshez is.

Hazárdjáték:
E képzettség hiányában karakterünk egyetlen hazárdjátékot sem ismer. Minél magasabb fokú a képzettsége, annál profibb szerencsejátékos a karakter.

Herbalizmus:
Az erdőn-mezőn fellelhető gyógyfüvek, gyógyhatású növények felismerésének, megfelelő elkészítésének és alkalmazásának tudománya.

Heraldika:
A címerek, zászlók, nemesi házak jeleinek ismerete.

Irodalom:
Vers és prózaírás, irodalmi művek ismerete.
Feltétel: Írás / Olvasás

Írás / Olvasás:
Egy bizonyos nyelv írásjeleinek ismerete, és biztos használata.
Feltétel: Nyelvismeret

Könyvtári kutatás:
A katalógus kezelése, eligazodás a könyvtárakban. Ha karakterünk könyveket keres, elengedhetetlen.
Feltétel: Írás / Olvasás

Mágiaelmélet:
A mágikus erők, varázslatok természetének ismerete.

Mechanika:
Maguktól működő gépek, órák, bonyolult csapdák készítésének tudománya.

Nyelvismeret:
Karakterünk anyanyelvén kívüli más nyelv tudása.

Rejtőzés / Rejtés:
Árnyakban rejtőzés, nyomok, eltüntetése, követők lerázása. Ezzel a képzettséggel karakterünk tárgyakat is elrejthet.

Szájról olvasás:
Kémkedéskor jöhet nagyon jól ez a képzettség, vagy ha akkora a zaj, hogy az emberek egymás szavát sem értik. Készülő varázslatról ily módon kideríteni, hogy micsoda, még akkor is nehéz, ha a karakter ismeri a kérdéses varázslatot.
Feltétel: Nyelvismeret

Tanítás:
Ennek birtokában karakterünk képes tudást és képzettségeket másoknak továbbadni. Erről bővebben a tanulás című fejezetben olvashatunk.

Térképészet:
A térképek készítéséhez, olvasásához, és a helyes navigáláshoz szükséges ismeretek.

Történelem- / Legendaismeret:
A környék, az ország, a világ történelmének, legendáinak ismerete.

Vakharc (2):
Alacsony fokon hangok, légmozgások segítségével határozhatja meg ellenfele helyzetét a vakharcos. Magasabb fokon már megérzések vezérlik mozdulatait.
A próba nehézségeSzint (Opcionális)FélhomálybanSötétbenVakon
Képzetlen-- 2- 2- 4- 4Nem harcolhat
61-3- 1- 1- 3- 3 Nem harcolhat
104-5- 1- 1- 2- 2- 4- 4
146-7--- 1- 1- 2- 2
188-9-+ 1--- 1- 1
2410-11-+ 2-+ 1--
3012-13-+ 3-+ 2-+ 1
3614+-+ 4-+ 3-+ 2

Vallásismeret:
A vallások, tanok, hitviták ismerete.

Zeneszerzés:
A hangsorok, a hangzatok és a kotta ismerete. A képzettség birtokában karakterünk képes akár nagyobb lélegzetű zeneművek megkomponálására is.

KÉZÜGYESSÉG:

Álcázás / Álruha:
Saját magunk, mások és tárgyak elváltoztatása oly módon, hogy senki ne jöjjön rá, ki is vagy mi is az valójában.

Csapdaismeret:
Csapdák állítása, a felfedezett csapdák hatástalanítása.

Csomózás:
A különféle csomók, kötések ismeret. Hegymászáshoz, hajózáshoz és foglyok ejtéséhez elengedhetetlen képzettség.

Festészet:
A rajzolás, festés, egyszóval a képi megjelenítés művészete.

Gyógyítás:
Sebesültek ellátására, stabilizálására, a betegségek és kisebb mérgezések gyógyítására használhatja ezt a képzettséget karakterünk. Természetesen csak megfelelő eszközök: kötszerek, gyógyszerek, stb. birtokában.

Hamisítás:
Különféle okiratok, pecsétek, pénzek és műtárgyak hamisítása. A műtárgyak hamisításához a készítésükhöz használt művészet ismerete is szükséges.

Hamisjáték:
A súlyozott kockák, a megjelölt vagy ingujjban tartott kártyalapok használata. Hazárdjátékhoz kiegészítő képzettségként használható.
Feltétel: Hazárdjáték

Íjkészítés:
A képzettség ismeretében karakterünk képes nyilakat, magasabb fokon akar íjat is készíteni.

Kalligráfia:
A művészi színvonalú betűvetésnek nem előfeltétele az olvasni tudás. A legfontosabb titkos tanokról szóló kódexeket olyan szerzetesek másolják, akik csak a jeleket ismerik, a jelentésüket nem.

Kovácsolás:
Minden vasból készült tárgy elkészítésének előfeltétele, hogy karakterünk bírjon ezzel a képzettséggel. Természetesen minél kidolgozottabb, jobb minőségű árut kíván elkészíteni, annál nehezebb a próba.

Méregkeverés:
Ennek birtokában karakterünk képes mérgeket, ellenmérgeket kikeverni, persze csak recept alapján.

Mutatványosság:
Zsonglőrködés és a bűvésztrükkök ismerete.

Ostromgép:
Ostromgépek karbantartása, kezelése, pontos célzás. Ostromgéppel ember méretű célpontot eltalálni közel lehetetlen!

Szabadulás:
A képzettség birtokában karakterünk képes leláncolt, megkötözött vagy rácsokkal bezárt helyzetéből kiszabadulni.

Szobrászat:
Az agyagból, fából, fémből és kőből készült szobrok készítésének művészete.

Tetoválás:
A tetováló eszközök és minták ismerete, a tetoválások készítésének művészete.

Zárnyitás:
Bezárt ajtók és lakatok felnyitása különféle álkulcsokkal vagy egyéb segédeszközökkel.

Zenélés:
Ennek birtokában karakterünk képes egy általa kiválasztott hangszeren játszani. Magasabb fokon egyre több hangszert ismer meg.

Zsebmetszés:
Úgy eltulajdonítani valamit a másik embertől, hogy az ne vegye észre.

LÉLEK:

Igaz Hit (2):
Ellenállás mindenféle gonosz szakrális hatalom befolyásának. Csak a ránk irányuló természetfeletti és papi csodatételek ellen hatásos.

Jóslás (3):
Kezdetben ez a képzettség semmi másra nem jó, csak hogy a karakter jó eséllyel megmondja, milyen idő lesz az elkövetkező pár napban. Legjobb ismerői előtt azonban szinte semmi titkot nem rejt már a jövő. Óvatosan bánjuk ezzel a képzettséggel!

Kapcsolatok (2):
Egyfajta misztikus látás, a létezés síkjait közvetlenül érzékelve. Karakterünk felfogható alakban érzékelheti segítségével a dolgok asztrális, mentális, mágikus és szakrális kivetülését, és ezek kapcsolatait. Felhasználhatjuk a dolgok közötti szimpatikus mágiás kapcsolatok felfedésére.

Szentség (X):
Az papi csodatételekhez zükséges képzettség. Tanulási nehézsége függ a pap rangjától és istenétől. Bővebben az papi csodatételekkel foglalkozó fejezetben olvashatunk róla.
Feltétel: Vallásismeret

ÜGYESSÉG:

Harci stílusok:
A fegyverek forgatásuk módja szerint különféle csoportokra osztatók. Az egyes csoportok forgatásához külön-külön képzettségekre van szükség.

- Pusztakezes Harc:
Az emberi test, vagy a nehezebb ruhadarabok (csizma, páncél) fegyverként való használata. Ide tartozik a bokszer is.

- Közelharc:
Ebbe a csoportba a rövid pengés fegyverek számítanak. Forgatóik közvetlen közelről tudnak csak igazán hatékonyan támadni ezekkel. Szűk helyen ideális fegyverek.

- Kardvívás:
Ide tartoznak a hosszabb pengével rendelkező fegyverek. Használatukhoz inkább technika szükséges mintsem nyers erő.

- Pusztítás:
Az ide tartozó fegyverek a súlyukkal és elsöprő lendületükkel támadnak. Ilyenek a csatabárdok, buzogányok és a nehéz pengés fegyverek.

- Lándzsavívás:
Ebbe a kategóriába a hosszabb nyéllel rendelkező szúró- illetve vágófegyverek számítanak, forgatásukhoz sok mozgás szükséges.

- Hajítás:
Minden fegyver lehet hajítani ezzel a képzettséggel. A hatékony táv csupán karakterünk erejének és a tárgy súlyának függvénye.
Táv = ( Erő * 10 ) / ( Súly + 0.5 ) m

- Íjászat:
Minden emberi erővel feszített lőfegyver használata.

- Számszeríjászat:
A nem emberi erővel feszített lőfegyverek használata.

Akrobatika:
Ennek birtokában karakterünk képes mindenféle ugrásokat, szaltókat végrehajtani, keskeny peremeken mozogni és tompítani az eséseket. A képzettség birtokában karakterünk képzettségi fok / 2 + 1 m magasságból történő esést képes sérülés nélkül kibírni. Ha magától ugrik, akkor képzettségi fok + 2 m -t, mert fel tudja mérni az alatta elterülő terepet, elkerülve az olyan pontokat, ahol összezúzná magát. Ha valaki ezeknél a magasságoknál magasabbról ugrik, vagy földre döntik, képzettségpróbát tehet a sebzés felezésére. Alkalmazható a harcban is kitérésre (csak ha van hozzá elég hely). Ekkor külön cselekedetnek számít (-3 levonás a többi akcióra), és védekezésékez +2-t és a kiegészítő képzettség szokásos bonuszát kapja.

Kétkezesség (2):
Karakterünk, ha egyszerre mindkét kezével különböző dolgot szeretne tenni (pl.: kétkezes harc), mindkét képzettségpróbájára -3 levonás jár. Ezzel a képzettséggel a próbák így módosulnak:
A próba nehézségeSzint (Opc.)TÉ levonás a jobbik kézreTÉ levonás a rosszabb kézreVÉ módosító
Képzetlen-- 3- 3- 3
61-3- 2- 3- 2
104-5- 1- 2- 1
146-7-- 1-
188-9--+ 1
2410-11--+ 2
3012-13--+ 3
3614+--+ 4
Alapvetően a VÉ egyenlő a jobbik fegyver védekezésével. Ha karakterünk csak a rosszabbik kezével csinál valamit, akkor arra a próbára a táblázat jobbik kéz oszlopában leírt módosítók érvényesek.

Kocsihajtás:
Ennek birtokában karakterünk képes különböző ló vagy egyéb szárazföldi állat vontatta kerekes járművek irányítására.

Lefegyverzés:
Kísérlet az ellenfél lefegyverzésére. Ehhez először a kör elején be kell jelenteni a szándékot, sikeres támadást kell végrehajtani, majd sikeres képzettségpróbát kell tenni a saját és az ellenfél fegyverének függvényében.

Lopakodás:
A csendes, észrevétlen mozgás művészete.

Lovaglás:
Négylábú szárazföldi állatok megülése.

Mászás:
Sziklafalak, kőfalak, kerítések megmászása, kötélmászás.

Pajzshasználat:
A pajzsos harcmodor alapvető fogásai. Aki képzetlenül használ pajzsot, a pajzs saját MGT-jén kívül még +1 MGT-t kap. A pajzsot használók blokkolhatnak vele, azaz pajzsnál feltüntetett számú testrészükhöz hozzáadhatják a pajzs SFÉ-jét, valamint a kiegészítő képzettség bonuszát kapják a védekező dobásukhoz. A bonuszt ezenkívül még a pajzs MGT-jéből is levonhatjuk.

Tánc:
E képzettség ismeretében karakterünk ismeri a társasági körében divatos táncokat, magas fokon művészien táncol.


Alja