Teteje

Nyomtatóbarát verzió Vissza a tartalomhoz

A Dzsa'reb Királyság

A dzsa'rebek évezredekkel ezelőtt érkeztek erre a világra eredeti hazájukból, ahol pazarló életmódjukkal az összes mágikus energiát felélték. A mana végső tartalékainak felhasználásával kaput nyitottak erre a síkra, és átmentették népük maradékát. Ezután hatalmas mágikus tehetségüknek köszönhetően gyorsan uralmuk alá hajtották a kontinens déli részét. További terjeszkedésüket a hideg éghajlat, és az északi Elda Birodalom állította meg, akikkel számos pusztító háborút vívtak. Ezek következtében a határvidék puszta, mágiasemleges sivataggá vált.

A dzsa'reb fajról:
Távolról hasonlítanak az emberekre, de azonnal meg lehet őket különböztetni tőlünk. Bőrük kreol árnyalatú, testalkatuk vékony, mozgásuk esetlenebb, mint az emberé. Arcuk keskeny, orruk horgas. Anyagcseréjük nagyban eltér az emberétől. Ennek legszembeszökőbb jele, hogy bár gyengébbek az embernél, mégis, szinte mindent képesek túlélni. Amíg van mana a közelükben, minden sebük begyógyul idővel. Csak igen drasztikus módszerekkel lehet őket elpusztítani (pl.: elégetés, bizonyos mágikus mérgek). Viszont mágiasemleges környezetben képtelenek élni, és a hideget sem viselik jól. Átlagos élettartamuk körülbelül megegyezik az emberekével. Legnagyobb tehetségük a mágiához és a művészetekhez van. Mára sajnos a beltenyészet jelei kezdenek mutatkozni rajtuk, gyakori a csecsemők közöttük a torzszülött.

Közigazgatás:
A társadalomban a dzsa'rebek alkotják a nemességet. Kormányzóhercegi vagy királyi rangra csak ők emelkedhetnek. Királyt a kormányzóhercegek közül választhatnak. Ez több ezer éve összesen kétszer történt meg, és ezek a dinasztiák sem voltak hosszú életűek. Az ország jelenleg nyolc tartományból: öt hercegségből és három érsekségből áll. Mivel nincs király, mindegyik nagymértékű önállóságot élvez, és gyakoriak a háborúk közöttük, melyek részint gazdasági, részint vallási színezetűek. Azonban ha a királyságot külső ellenség fenyegeti, együttes erővel lépnek fel ellene. A tartományokon belül a világi és az egyházi hatalmak versengenek a hatalomért. A világi törvénykezés egységes az egész királyságban, a vallási törvények azonban még tartományon belül is különbözhetnek, a vallás szektásodó jellege miatt. Az ország lakossága nagyrészt emberekből áll, azonban közülük elég kevesen foglalhatnak el előkelő pozíciót a társadalmi hierarchiában. A gyilkosság bevett formája a kiemelkedésnek. Rabszolgaság a klasszikus értelemben véve nincs, illetve mindenki szolga, a legfőbb urakat kivéve. Ez a furcsa kettősség a dzsa'rebek vallásából ered, amit az itt élő emberek is átvettek.

Vallás:
A királyság vallása egyistenhit. Az isten neve Ahri'man. Az Egyetlen Úr két fő alapelvet testesít meg:

- Az erősebb uralkodik a gyengébb felett.
- Mindig lesz nálad is erősebb.

A vallás szerint minden fogalomnak létezik egy isteni kivetülése, amit angyalként, vagy kisszentként (da'ha) tisztelhetnek. Ilyen fogalmak például egy hercegség, egy város vagy egy család. Ezek az angyalok egymás között harcolnak a hatalomért, a hierarchiában betöltött pozícióért. A világ minden konfliktusát ezeknek az angyaloknak és szenteknek a szembenállása okozza.


Alja